AEO

Luotettava ja valtuutettu AEO-toimija

AEO-toimijana Optima Freight on sitoutunut yhdessä Tullin kanssa kehittämään ja varmistamaan toimitusketjun turvallisuutta eri vaiheissa. Asiakkaitamme tämä hyödyttää nopeutuneen tullauskäsittelyn muodossa.

Tulli on myöntänyt 22.6.2015 Optima Freight Oy:lle valtuutetun taloudellisen toimijan todistuksen AEOF. Todistuksen numero FI AEOF 10751615.

Todistus oikeuttaa etuihin koko EU:n alueella käsittäen mm. yksinkertaistetut tullimenettelyt, helpotukset tulli- ja yleisilmoitusvaiheen tarkastuksiin sekä kertoo toimijan vaarattomuudesta ja turvallisuudesta.

AEO-toimijana Optima Freight Oy täyttää Tullin esittämät turvallisuuskriteerit koskien turvallisuusjohtamista, logistiikan sekä toimitila- ja henkilöturvallisuutta. Tulli vaatii toimijalta seuraavien toimenpiteiden varmistamisen:

  • Fyysiset tila- ja turvallisuusjärjestelyt
  • Yrityksen sisäinen turvallisuuspolitiikka
  • Riskien hallinta ja niiden ennakointi
  • Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tehdyt AEO sopimusliitteet, joissa varmistetaan lähetyksen vaarattomuutta koko kuljetuksen ja käsittelyn ajan

Lisätietoa AEO:sta