Arvot

Hyvillä arvoilla parempaa logistiikkaa

Tutustu arvoihin, jotka toimivat yritystoimintamme perustana. Me uskomme rehellisyyden perivän maan, minkä takia kohtelemme asiakkaita, sidosryhmiä ja työntekijöitä korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti.

Kaiken takana on arvot

Hyvä ja eettisesti kestävä liiketoiminta lepää hyvien arvojen muodostaman peruskiven päällä. Riippumattomana ja kotimaisena logistiikkayrityksenä Optima Freight pyrkii johdonmukaisesti toteuttamaan toiminnassaan seuraavia perusarvoja ja periaatteita:

  • Avoimuus ja läpinäkyvyys: Optima Freightin toiminnan kulmakiviä ovat avoimuus ja läpinäkyvyys, minkä takia olemme esitelleet toimintatapamme ja prosessimme helposti ymmärrettävässä muodossa. Sekä tarjouksemme että hinnoitteluperiaatteemme ovat selkeitä ja kattavia. Olemme aina rehellisiä niin asiakkaille, henkilökunnalle kuin sidosryhmillekin.
  • Yhteistyö: Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, sidosryhmien ja viranomaistahojen kanssa. AEO-toimijana sitoudumme täyttämään Tullin esittämät turvallisuuskriteerit sekä kehittämään toimitusketjun turvallisuutta yhdessä Tullin kanssa. Yhteistyö on joustavaa ja sujuvaa suomen, venäjän sekä englannin kielellä. Haluamme olla kumppani, jonka kanssa on helppo toimia.
  • Ammattimaisuus: Henkilöstömme on koulutettuja ammattilaisia, jotka varmistavat että asiakkaan tarpeet on ymmärretty ja palvelu korkealaatuista. Toteutamme jatkuvaa riskienhallintaa ja -kartoitusta toimintamme eri osa-alueisiin liittyen. Toimimme aina sisäisten sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti. Toimintamme on tehokasta ja tiimityöskentely saumatonta.
  • Jatkuva kehitys: Optima Freight haluaa erottua kilpailijoistaan palvelun kattavuudella, joustavuudella sekä erinomaisuudella – tämä edellyttää jatkuvaa kehittymistä. Yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kehitämme palveluja ja toimintaa, jotta ne vastaisivat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Seuraamme laatua ja kustannustehokkuutta jatkuvasti pitäen samalla avoimen mielen kaikille kehitysideoille. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ja pyrimme osaltamme jatkuvasti pienentämään ympäristön kuormitusta.